Skreddersydd programvare som forenkler

Programvarer skal forenkle arbeidshverdagen. Alt for ofte opplever vi likevel det motsatte; Standard programvare dekker bare deler av behovet vi har, og oppleves derfor som komplisert eller uhensiktsmessig å bruke. Resultatet blir ineffektivt arbeid, og vi tyr til manuelle reserveløsninger som både forsinker arbeidet og øker risiko for feil.

Iotek har spesialisert seg på utvikling av skreddersydd programvare som dekker små og mellomstore selskapers behov. Vi strømlinjeformer din informasjons- og dataflyt, og kan integrere løsningene med eksisterende programvare som regnskapssystem, crm eller nettsider.

Enten du ønsker en bedre tilpasset løsning for å registrere timer, håndtere bestillinger, eller sammenstille data fra ulike kilder for internkontroll, lytter vi til deg, og lager akkurat det DU trenger for å oppnå dine mål på en effektiv og god måte.

Fra ide til produkt

Når kunden kommer med en ide, en problemstilling eller utfordring, starter vi med å kartlegge hva som skal løses og hvordan vi kan forenkle prossessen.

Vi fokuserer på å få raske resultater. Suksessfaktoren er å la det være kort vei fra ide til produkt. Det er viktig at kunden er involvert i alle deler av prosessen. Allerede fra vi har en skisse blir kunden konsultert. Ved hjelp av digitale skisser som vi kaller en prototype "etterlignes" funksjonaliteten slik at din ide blir virkelighet på et mye tidligere tidspunkt.

Et bra produkt blir til gjennom god dialog med kunden.

Det å la kundens team og våre utviklere samarbeide tett, så fanger vi opp viktig tilbakemelding på et tidlig tidspunkt. Vi bruker ikke masse tid på å lage overbevisende presentasjoner. Vi produserer fungerende prototyper av ideen. Dette gjør at kunden får en mye bedre innsikt i hvilken retning prosjektet tar.

Når skissene er godkjent starter vi med å utvikle løsningen, og konverterer prototypene til ferdige design.

Integreringer

Forenkling av arbeidsflyt handler inne bare om å registrere data digitalt, men det handler om å få forskjellige systemer til å kommunisere med hverandre og utveksle data. Du unngår menneskelig feil når noen manuelt skrivar av data fra et system til et annet. Den største fordelen er når du får frigjort tid slik at du kan gjøre lønnsomt arbeid i motsetning til å «flytte» data mellom systemer.

Testing

All vår utvikling er basert på «prinsippet?» Testdrevet utvikling (TDD) vi benytter automatiserte tester som gjør at vi kan verifisere at all kode fungerer slik vi forventer. Det gir oss selvtillit til å si at koden fungerer, og det er mye tryggere å implementere endringer og utvidelser på et senere tidspunkt, når vi kan kjøre tester som bekrefter at applikasjonen fungerer som forventet.

Når applikasjonen er ferdig utviklet laster vi den opp på en testserver, slik at kunden kan få testet, og bli kjent med applikasjonen. Når kunden har godkjent produkter blir den aktivert på produksjons serveren.

Behovstilpasset

Vi tilpasser alle apper og løsninger til ditt behov.

Skybasert

Få tilgang til tjenesten fra hvor som helst. Registrer data fra datamaskin eller mobiltelefon

Reduserer kostnader

Raskere innrapportering, og mindre manuell behandling av handskrevne notater øker effektiviteten og reduserer kostnadene

Fokus på sikkerhet

Alle løsninger som leveres fra iotek blir sikkerhets- analysert av eksterne sikkerhetseksperter.

La dine programmer «snakke» sammen

Bruker du tid og ressursser på å føre timer, fakturere, kjøre lønninger eller ta ut rapporter?

Automatisk informasjonsflyt mellom de forskjellige programmene du benytter effektiviserer driften, og fjerner behovet for å registrere inn informasjonen manuelt. Manuell føring av data er også en potensiell feilkilde, som blir automatisk eliminert når dataen blir registrert automatisk.
Asbjørn Pettersen
DAGLIG LEDER / GRÜNDER

Hold deg oppdatert!

Ønsker du gode tilbud og nyttige tips fra oss? 
Registrer din epostadresse her:
(Vi sender ut kundeinformasjon cirka hver annen måned)

Hvem er iotek AS

iotek AS ble etablert av gründer og eier Asbjørn Pettersen på Leknes i Lofoten. Gjennom mange års tidligere erfaring fra programvareutvikling, og stort fokus på bruk av gode kommunikasjonsløsninger, føler vi oss trygge på å kunne hjelpe kunder over hele landet til en mer effektiv arbeidshverdag. 

Vi er et lite team som består av Henning Ofstad og Asbjørn Pettersen. Vår erfaring spenner seg fra innovasjon og nyutvikling av forskjellige driftssystemer,  webapper, nettsider, bestillingsløsninger, timeregistreringssystemer og digital signage, til kommunikasjonsløsning via videosamtaler og presentasjonsfilmer for selskaper. Tjenester som daglig brukes av et stort antall brukere, og med høyt krav til stabil drift.

Vi tror på at en viktig faktor for suksess er å velge rette verktøy til rett jobb. Dette gjelder for alt fra hvilke folk som jobber med prosjektene, til hvilke løsninger som ligger i bunn, og hvordan man jobber med prosjektene. Vi samarbeider derfor med noen av de beste leverandørene på markedet, og knytter til oss dyktige fagressurser etter behov underveis i prosjektene for at du skal få det best tilpassede produktet ut fra selskapets behov.

Når vi starter opp et nytt prosjekt benytter vi alltid løsninger som sikrer høy stabilitet, sikkerhet og effektiv programmering. Dette er noe som igjen kommer kunden til gode med kortere programmeringstid, og lavere kostnader.
IOTEK AS
Hattvikveien 2
N-8373 Ballstad

Postadresse:
Rekstrand 10
N-8373 Ballstad

post@iotek.no
75 57 77 55

Org.nr.: 924 664 665 MVA
Facebook
Opphavsrett © 2024 - Alle rettigheter
Personvernerklæring